Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, régészeti feltárásokat követõen, 1976-ban nyílt meg a Mohácsi Történelmi Emlékhely. A park területe 1700 katona végsõ nyughelye. A tömegsírok között II. Lajos király, Szulejmán szultán, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya, és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott szobrait láthatjuk. A fegyvereket, lovakat megidézõ sírjelek sokasága eleven mozgást teremt a csendes sírkertben. Megkondíthatjuk a kis lélekharangot, amelynek hangja tovább fokozza a sírkert magasztos hangulatát. A 2011-ben átadott, Szent Koronát formázó impozáns fogadóépületben kapott helyet a csatát bemutató kiállítóterem, amelyben a korabeli fegyverek ugyanúgy megtalálhatóak, mint a digitális terepasztal, vagy a mozi. A kupola formájú felsõ szint idõszaki tárlatoknak ad helyet, itt mûködik a kávézó és az étterem is; a vendégeknek lehetõségük nyílik a magasból megtekinteni a virágot formázó sírkertet. A 2012 óta hivatalosan Nemzeti Emlékhely rangot viselõ helyszín rendszeresen ad otthont különbözõ rendezvényeknek, melyek a csatát és történelmi korszakát idézik meg, a hõsökrõl való méltó megemlékezést szolgálják. A rendezvények tematikája: idegenvezetések a sírkertben, elõadások hadtörténész közremûködésével, korhû fegyverek másolatainak bemutatója, történelmi játszóházak gyerekeknek, íjászat.

Látogatás az Emlékhelyen

Cím

7785 Mohács-Sátorhely

Nyitva tartás


NYÁR

április 1 - október 23.


minden nap
9.00-18.00


TÉL

október 24 - március 31.


minden nap
9.00-16.00Belépõjegyek


Normál


1500 Ft/fõ


Kedvezményes

diák, nyugdíjas, pedagógus
(igazolvánnyal)

1200 Ft/fõ


Kedvezmény elõzetesen bejelentkezett csoportok tagjainak

(max. 10 perc késés esetén)

felnõtt: 1300 Ft/fõ
diák, nyugdíjas, pedagógus (igazolvánnyal): 1000 Ft/fõ

Elõzetes bejelentkezés minimum 48 órával a csoport érkezése elõtt!


Családi kedvezmény


1 vagy 2 felnõtt + 2 vagy több gyermek esetén
a 2. és minden további gyerek jegyének ára
500 Ft.

NOE tagsági kártyával a 3. és további 14 év alatti gyermekek ingyenes belépésre jogosultak.


A kedvezmények nem vonhatók össze.
További kedvezményekre nincs lehetõség.Hungary Card elfogadóhely

OTP SZÉP kártya elfogadóhely


A Kupola kávézó és étterem hazai ételkülönlegességekkel várja kedves vendégeit!
Az étkezés elõzetes bejelentkezés alapján történik! Tel: 69/382-130.


Információ, bejelentkezés csoportoknak

Telefon: 69/382-130
E-mail: info@mohacsiemlekhely.hu


Diákcsoportok figyelmébe!

A 1502/2017. (VIII.) Kormányhatározat intézkedése alapján az iskolai szervezett csoportos utazás keretében díjmentesen vehetõ igénybe a vasúti utazás az országos múzeumok, nemzeti emlékhelyek és mûemlékek meglátogatása céljából. Tájékoztatjuk az érdeklõdõ iskolákat, hogy a szervezett iskolai csoportok díjmentes MÁV utazási kedvezménye érvényesíthetõ a Mohácsi Nemzeti Emlékhely felkeresése esetében is.
Tájékoztató és formanyomtatvány letöltése

A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet felkeresõ osztályok részére Mohács környéki programajánlatokat állítottunk össze, tájékozató jelleggel.
(210) 962-5880

Leírás


1526 augusztus 29-én Mohács határában vívtak sorsdöntõ csatát a magyar seregek Szulejmán szultán török hadaival. Mindössze másfél óra leforgása alatt tizennégyezer katonánk esett el, a középkori Magyarország elveszítette királyát, szenvedett végzetes vereséget és hullott részeire. A mohácsi csata elsõ két tömegsírja dr. Papp László régész munkásságának köszönhetõen került napvilágra 1960-ban. A város ettõl kezdõdõen támogatta az emlékhely létesítését, ám a hatvanas években megélénkült viták és szélsõséges vélemények nem kedveztek a gondolat kibontakozásának. A tényleges építési munkák csupán 1975 õszén kezdõdhettek meg, amikor újabb három tömegsír került elõ. 1976. augusztus 29-én, a mohácsi csata 450. évfordulóján tízezer ember jelenlétében került sor az emlékhely felavatására. Az emlékhely 2011-ben jelentõs megújuláson esett át, ekkor avatták fel az új, Szent Koronát mintázó fogadóépületet.

Az emlékhely gótikus ívû, majd az ív közepén megtörõ kapuja szimbolizálja a törést, mely az ország fejlõdésében a csatavesztés eredményeként bekövetkezett. Pölöskei József ötvösmûvész bronzból készült alkotása 14000 csontra emlékeztetõ alkotóelembõl áll, ami a csata és a környékbeli települések 14000 keresztény áldozatának mûvészi megjelenítése. A Vadász György által tervezett, impozáns megjelenésû fogadóépületbe Bencsik István szobrászmûvész Térképkõ címû alkotása mellett elhaladva léphetünk be. A föld alatti szinten kiállítótér kapott helyet, ahol a csatával kapcsolatos bemutató tekinthetõ meg. A kiállítás egyszerre hagyományos és formabontó, a régészeti leletek és a magyar, valamint török történelmi források együttes bemutatása során a látogatók számára kézzel fogható valósággá, átélhetõ történeti élménnyé válik a mohácsi csata. Az ismeretanyagot három különbözõ, HD-minõségben vetítésre kerülõ film mutatja be, melyek igazodnak a látogatók életkorához, szakmai felkészültségéhez: külön film készült az óvodás korosztálynak, az iskolásoknak és a felnõtteknek, továbbá a történelemmel foglalkozó szakemberek számára. Az épület elsõ emeletén tárgyaló és mini kiállítótér kapott helyet. A legfelsõ, kupolaszint idõszaki tárlatok helyszíne, valamint itt található a kávézó és az étterem. A nagy üvegablakok mögül lehetõség nyílik a virágot mintázó sírkert „madártávlatból” történõ megszemlélésére.

A fogadóépület és a sírkert között található, földbe süllyesztett átriumos építmény Vadász György alkotása. Hangulata a török idõkben elpusztult kolostorok emlékét idézi, a közepén álló kút, a fehér kõrózsa - Illés Gyula szobrászmûvész munkája -, mint egy meghasadt virág, az ország három részre szakadását szimbolizálja, s hazánkért hullatja könnyeit. A falakon elhelyezett vészterhes hangulatú tablókon a csatát megidézõ költemények olvashatók. Néhány lépcsõfok csupán innen, s kibontja elõttünk szirmait az emlékezés, a remény virága. A 14000 tiszafával, valamint egy mogyorófa ligettel szegélyezett emlékpark immár teljes mivoltában tárul elénk.

A szimbólumok sokaságát rejtõ sírkertet a Kárpát-medencében õshonos növényekbõl álló erdõ veszi körül. Az erdõ egy ponton megtörik, délnyugaton fenyegetõ tõrként hasít belé a feketefenyõkbõl ültetett ék, mely a végzetes török támadást jelképezi. Az emlékhelyen vezetõ sétányok szintén jelképes mondanivalóval rendelkeznek: a koncentrikus köröket formáló, önmagukba visszatérõ utak a park, és egyben a mohácsi kálvária körüljárását teszik lehetõvé a látogatók számára, feloldozást, megoldást nem rejt magában. A tömegsírok között II. Lajos király, Szulejmán szultán, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya, és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott sírjeleit láthatjuk - Kõ Pál, Kiss Sándor, Király József és ifj. Szabó István alkotásait. Láthatjuk a Regõs szélhárfáját, az angyalszárnyú Mária királynét, csatabárdokat, buzogányokat, kiegyenesített kaszákat, és a csatában elpusztult lovakat megidézõ lófigurákat. A sötétbarna faragások sûrûjében állva szinte hallani a csata zaját, a lovak patájának dübörgését.


Programok a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen


2019. augusztus 29.: Megemlékezés és koszorúzás a mohácsi csata 493. évfordulóján

A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen minden évben megemlékezünk a tragikus végû mohácsi csata áldozatairól és megkoszorúzzuk a hõsi halottak tömegsírjait.


Fotók korábbi programjainkról

Ide kattintva megtekinthetõk a Mohácsi Nemzeti Emlékhely korábbi rendezvényein készült felvételek.


Közösségi média


Tekintse meg a Mohácsi Nemzeti Emlékhely Facebook-oldalát, Flickr fotóarchívumát és Pinterest galériáját!
Friss információk, videó- és képválogatások az emlékhelyrõl és az ott lezajlott programokról!
MOHÁCSI NEMZETI EMLÉKHELY
Cím: 7785 Mohács-Sátorhely
Információ, bejelentkezés csoportoknak: 69/382-130 · E-mail: info@mohacsiemlekhely.hu
© Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Korana